Estan is opgericht door: Franka Swillens-Schaafsma. Lees hier haar verhaal.

Ik ben Franka Swillens-Schaafsma, getrouwd, moeder van twee jongens.

Al vanaf de middelbare school ben ik veel bezig met het welzijn van kinderen. In mijn vrije tijd deed ik jeugdwerk bij een jeugd- en sportvereniging. Daarnaast heb ik op school gedurende een aantal jaar een project voor de opbouw en handhaving van een basisschool voor de allerarmsten in Zuid-Afrika gecoördineerd.

Na mijn middelbare school ben ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. Daar heb ik Kindercoach Voorburgeen stage gelopen bij Stichting Zwaluw. Hier bracht ik de probleemstellingen binnen de verschillende wijken van Den Haag in kaart. Ook heb ik stage gelopen bij de Kessler Stichting, tehuis voor dak- en thuislozen. Hier ging het om hele andere problematieken bij onder andere jongeren. In de loop der jaren heb ik diversen banen gehad binnen diverse sectoren en doelgroepen, maar altijd bleef mijn hart liggen bij kinderen. Dit is ook de reden dat ik onder andere de opleidingen psychologie en kindercoach ben gaan doen.

Mijn vrijwilligerswerk ben ik altijd blijven doen. Ik ben al jaren betrokken bij de jeugd binnen de waterpolovereniging en voetbalvereniging, waar ikzelf en mijn kinderen actief zijn. Naast trainer, ben ik daar als jeugdcoördinator onder andere bezig met faalangst binnen de sport, het pestbeleid en de omgangsregels.

Naar mate mijn zoons ouder werden, liep ik zelf met mijn kinderen tegen een aantal dingen aan. Hierbij miste ik vooral het luisterend oor en praktische tips. In mijn omgeving hoorde ik ook steeds meer van dat soort geluiden. Daar wilde ik graag op inspringen. Door mijn eigen praktijk te beginnen zou ik veel meer mensen kunnen bereiken en helpen.

Inmiddels heb ik al jaren mijn eigen praktijk: Estan. Kindercoach Voorburg
Estan betekent in het Spaans zijn. Daarnaast is het een samenvoeging van mijn twee zonen Espen en Tristan. Een mooier symbool kon voor mij niet.

In mijn praktijk probeer ik iedereen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn, dat ze gezien en gehoord worden. Ik heb namelijk de overtuiging dat elk kind dit nodig heeft.